Ve og Vel Jobmassage er en fysiurgisk massage. Jeg masserer typisk skuldre, nakke, ryg, hofter, arme, hænder og hoved. Dog tilpasser jeg altid massagen efter den enkeltes behov.

Hvis der er medarbejdere med fx museskader eller andre arbejdsrelaterede skader, vil massage hurtigt kunne gå ind og afhjælpe dette. 

Derudover kan jeg vejlede og komme med råd til, hvordan medarbejderen kan ændre sin arbejdsplads så den bliver optimal mht. sidde- og arbejdsstilling så arbejdsrelaterede gener i bevægeapparatet forebygges.

Massage henvender sig derfor til alle typer arbejdspladser.

 

 

Ve og Vel Jobmassage | Solvænget 3, 4572 Nr. Asmindrup | Tlf: 2442 1877 | Mail: info@veogvel-jobmassage.dk | CVR-nr.: 31137624